Waar sta jij?

Verbeelding van …………. Lijnen en emotie